Almás vár (Váralmás) - Almaşu (Szilágy megye)


Váralmás falu a Bánffyhunyad-Zilah útvonalon fekszik az Almás patak mentén. A vár a falutól K-re húzódó Várhegyen helyezkedik. Mindössze tornyának egy fala és a hozzácsatlakozó palotaszárny falcsonkjai állnak még. A Borsa nemzetség Almásmelléki ága építette 1300 körül. Károly Róbert elkóbozta tőluk és királyi vár maradt 1470-ig. Ekkor Nagy Lajos király a Bebek családnak adományozta. Ezt követően birtokolta még a Dengelegi Pongrác család, Korvin János, Batthyány Benedek, Soma Józsa stb. 1594-ban a Csáki család birtokába került. A többször megostromolt vár köveinek nagy részét a 19. század elején hordták el a Csáki-udvarház építéséhez.

Lupescu Radu