Diód vár
Diód - Stremţ (Fehér megye)


Diód a Maros jobb oldali mellékvize a Gyógyi (Tövis) patak mentén helyezkedik. A vár a község belterületén fekszik, a patak által táplált mocsáros terepből kiemelkedő magaslaton. Diód kezdetben a Diódi család birtokában volt, majd 1441-ben bekövetkezett kihalásuk után került Hunyadi János tulajdonába. Az ő nevéhez fűződik a vár építésének egy része. Halála után Szilágyi Mihály birtokolta, majd 1464-ben Dengelegi Pongrác János vajda kapta meg, aki tovább folytatta Hunyadi építkezéseit. A 16. század első felében a Balassák birtokában volt. 1561-ben Balassa Menyhárttól lett elfoglalva és rombolták le János Zsigmond fejedelem katonái. A szabályos alaprajzú várból jelenleg a várfal néhány szakasza, a keleti torony alapfala és egy belső építmény áll, amit református templomként használtak.

Lupescu Radu