Erdőd kastély
Erdőd - Ardud (Szatmár megye)


Az Erdődi vár a Bükk hegységhez tartozó és a Szamos síkságba benyuló, 142 m magas dombon áll, a Homoród patak partján, Erdőd (Ardud) község peremén. A falut és a környékbeli településeket a király a 14. század végén adományozza a Drágffy családnak. A birtokosok 1482-ben emelnek itt egy erődített kastélyt, amelyet a 16 század közepén tovább erődítenek, 1565-ben hosszabb ostrom után a törökök lerombolják. A 18. század elején Erdőd központtal egy kiterjedt uradalom alakul ki, amely a Károlyi család tulajdonába kerül. Károlyi Sándor 1727-ben a régi várkastély romjait felhasználva egy új lakóhelyet alakít ki magának. A négy kerek saroktoronnyal és egy négyszögű bejárati toronnyal rendelkező, három szárnyból álló kastélyt egy mély száraz árok övezi. Ez utóbbi valószínűleg a későközépkori várkastélyt is övezte. A 19. század végére a Károlyi-féle kastély is romossá válik, ekkor azonban a milleneumi ünnepségek alkalmából a Petőfi kultusz jegyében az egyik tornyot és néhány helységet felújítanak. Mára már ezek a helyreállított részek is rombadőltek.

Szőcs Péter Levente