Kozárvár
Kozárvár - Cuzdrioara (Kolozs megye)


Kozárvár a Kis-Szamos és Nagy-Szamos találkozásánál fekszik, Déstől keletre. A falu nyugati végében egy földvár sáncának körvonalai látszanak. Átmérője kb. 50 m, vöröses árnyalatú égett sáncának magassága helyenként 2 m. Területén ma református temető van. A vár belterületén neolitikumi, római és középkori kerámia került elő. Lehetséges, hogy egy korábban megépült erődítésről van szó, amit az Árpád-korban is használtak. Szolnok vármegyében feküdt. A falu 1234-35-ben szerepel először az írott forrásokban. II. András Dénes magisternek, a Bánfi család egyik ősének adományozta és a 17. századig a birtokukban maradt.


Bibliográfia:

Repertoriul arheologic al judeţului Cluj (Kolozs megye régészeti repertóriuma). Cluj-Napoca, 1992.


Lupescu Radu