Információk

Erdélyi várak, kastélyok

A jelen weboldal az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával jött létre az "eVilág - digitális tartalom és kultúra - határon túli magyar kultúra digitalizálása" című pályázat keretén belül. Célja megörökíteni és népszerűsíteni egy olyan műemlékcsoportot, amely szerves részét képezi a magyarság épített örökségének. A középkori és kora újkori erdélyi várakról van szó, amelyek jellegükből adódóan mára már elveszítették eredeti rendeltetésüket. A hozzájuk tartozó birtokoktól megfosztva nem lehetett őket tovább fenntartani, és néhány szerencsés esettől eltekintve tömegesen váltak rommá. Sajnálatos módon, a templomokkal ellentétben, amelyek műemlékvédelmi felügyeletére egyházi keretek között nagyobb lehetőség nyílik, a korábbi történelmi korok világi építészete szinte teljesen elhanyagolt állapotban van. Éppen ezért rendkívül fontos az állagukban napról-napra romló várak és kastélyok megörökítése fotódokumentáció formájában is. A weboldal további célja olyan szövegeket - történeti és építészettörténeti hátteret - biztosítani az egyes várakhoz, amelyek többnyire eredeti kutatásra épülnek és nem egyéb internetes forrásból, illetve népszerűsítő könyvekből lettek összemásolva. A szövegeket szakemberek írták és hiteles történelmi forrásokra épülnek, elsősorban a korabeli írott forrásokra és a 19-20. században végzett régészeti és építészettörténeti kutatásokra.

A weboldalon való tájékozódásban hipertextes kereső segít, amely nem csak névmutatóként és helynévmutatóként, hanem tárgymutatóként is működik.

A további részletes tájékozódásban a minden várnál feltüntetett bibliográfia segít. Az ott felsorolt munkák mellett a következő könyvészeti tételeket kell figyelembe venni:


Bibliográfiák

Magyarország Műemlékei. Szerk. Forster Gyula. 2. köt. (A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Szerk. Gerecze Péter. Budapest, 1906).

Adrian Andrei Rusu. Bibliographie der Befestigungen aus Siebenbürgen und aus dem Banat während des Mittealters und der Frühneuzeit. Reşiţa, 1996.

Bodor Antal - Gazda István. Magyarország honismereti irodalma. 1527-1944. Budapest, 1984.


Történeti földrajzok, archontológiák (várnagyok listájával)

Csánki Dezső. Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 1-5. köt. Budapest, 1890.

Györffy György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1-4. Budapest, 1963-1968.

Engel, Pál. Magyarország világi archontológiája. (1301-1457). 1-2. köt. Budapest, 1996.


Építészettörténeti művek

Balogh Jolán. Erdélyi renaissance. Kolozsvár, 1943.

Balogh Jolán. Kolozsvári kőfaragó műhelyek. XVI. század. Budapest, 1985, 248-256.

Entz Géza. Erdély építészete a 11-13. században. Kolozsvár, 1994.

Entz Géza. Erdély építészete a 14-16. században. Kolozsvár, 1996.

Kovács András. Késő reneszánsz építészet Erdélyben. Budapest-Kolozsvár, 2003.

Bíró József. Erdélyi kastélyok. Budapest, (1944?).

B. Nagy Margit. Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. XVII-XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak. Bukarest, 1973.


Útikalauz, népszerűsítő művek, a várakkal kapcsolatos legendák

Csorba Csaba. Regélő váraink. Budapest, 1993.

Csorba Csaba. Rejtélyes váraink. Budapest, 2001.

Csorba Csaba. Regényes váraink. Budapest, 2002.

Kiss Gábor. Erdélyi várak, várkastélyok. Budapest, 1987.

Mikszáth Kálmán. Magyarország lovagvárai.

Vártúrák kalauza. 3. köt. Budapest, 1983.


További érdekes adatok találhatók még

Kővári László. Erdély régiségei és történelmi emlékei. Kolozsvár, 1892.

Orbán Balázs. A Székelyföld leírása. 1-6. köt. 1868-1873.


Szerkesztette:

Lupescu Radu


Szerzők:

Lupescu Radu
Adrian Andrei Rusu
Soós Zoltán
Szőcs Péter


Egy folytonosan bővülő adatbázisnak tervezzük a weboldalt, amely mindenki számára hozzáférhető. Amennyiben a weboldal tartalmával kapcsolatban észrevételeik vannak, kérem a következő címre írjanak: erdelyivarak@yahoo.com
A weboldal címe: www.erdelyivarak.hu